Spørgsmål og svar

Beslaglæggelse af uregistrerede websteder


Meget bekymret over oplysningerne om beslaglæggelse af uregistrerede sommerhuse i statsregisteret. Hvem skal jeg tro? Hvem siger, at der kun er tid tilbage til 1. marts 2018, til at gennemføre en jordundersøgelse og registrering, og hvem siger, at dette er en penge skilsmisse for pensionister, og at denne procedure kan udføres når som helst, og at en ny lov er ophævet, der ophæver den første.

Svar:

Fra januar 2018 vil det være umuligt at gennemføre ejendomstransaktioner uden landmåling - at sælge, give, arve. Du kan bare eje det - lige nu (efter min mening indtil 2020, IMHO). Men sommerboere er nødt til at registrere deres jord i Unified State Register (Unified State Register of Real Estate Rights). Dette skulle ske inden 1. januar 2017. Udlejere, der ikke har modtaget et matrikelt pas, og som ikke har tilmeldt sig, kan miste deres grunde, da ikke-bogførte grunde betragtes som ejerløse og overføres til kommunen.